Access Bars™

  

Wist jij dat er 32 punten op je hoofd zijn die, als ze zachtjes worden aangeraakt, moeiteloos en gemakkelijk alles loslaten wat jou belemmert om te ontvangen? Deze punten bevatten alle ideeën, gedachten, overtuigingen, emoties en overwegingen die je in alle levens hebt opgeslagen. Dit is een buitenkans voor jou om alles los te laten.

 

Iedere Bars-sessie kan 5 tot 10 duizend jaar aan beperkingen loslaten, in het deel van je

leven dat overeenkomt met het desbetreffende barspunt dat wordt aangeraakt. Het is een

ongelofelijk zorgzaam en ontspannend proces waarmee je alle aspecten in je leven

losmaakt waarin jij bereid bent te veranderen.

 

Voor welke klachten kan een Access Bars sessie heilzaam zijn?

 

Een sessie kan heilzaam werken op allerlei lichamelijke en geestelijke aspecten. Denk hierbij aan;

 

 • angsten en fobieën

 • depressie

 • psychische klachten

 • vermoeidheid

 • slapeloosheid

 • lichamelijke (pijn) klachten

 • hypersensitiviteit

 • betere concentratie

 • helderder in het hoofd

 • beter bij jezelf blijven

 • betere leerprestaties

 • stress verminderend

 • immuunsysteem versterkend

 • verbetert de relatie met jezelf en anderen

 • een positievere houding ten opzichte van het leven

 •  

“in het ergste geval voel je je na een Access Bars sessie zo ontspannen alsof je een heerlijke massage hebt gekregen, in het beste geval verandert je leven ten goede”

 

Hoe werkt een Access Bars sessie?

Door het met de vingertoppen zachtjes aanraken van de 32 Bars punten door de behandelaar vindt er een energiestroom plaats. Je kunt dit vergelijken met het aanraken van de polen van een batterij.

 

Een sessie kan ongeveer 1 tot 1 ½ uur duren

 

Door aanraking van de punten wordt de energie van de vastgezette ervaringen die op de harde schijf zijn opgeslagen verwijderd.

  

Wat wordt er verwijderd tijdens een sessie?

Dit kunnen ervaringen zijn zoals beperkende overtuigingen, negatief zelfbeeld, angsten en alles wat je in je leven kan beperken om voluit te leven. Kortom deze punten ontladen de gedachten, gevoelens, emoties, overwegingen en houdingen die je in je leven hebt opgeslagen.

Ik heb de volgende Access Body Processen erbij gedaan:

- Access Body Process TSS de Trifold Sequencing Systemen. 

  De TSS zijn een shock-, traumading,. Het wordt meestal gebruikt als een mondeling proces voor emotionele trauma’s, maar kan het ook heel effectief zijn bij een fysieke klacht als de oorzaak van de pijn een trauma was, met name een ongeluk dat      emotionele of fysiek schokkend genoeg was, zodat je de neiging hebt om jou leven te dateren met ‘voor het ongeluk’ of ‘na het    ongeluk’.

- Access Body Process MTVSS: 

  Wat is MTVSS… De betekenis hiervan is Moleculair Terminaal Valentie Afstotingssysteem

  MTVSS kan op duizend verschillende manieren worden gebruikt en elke keer creeert het een andere mogelijkheid. We  activeren deze energieen in het lichaam. Het zijn alle manieren waarop je je lichaam hebt opgesloten, denkende dat deze realiteit de totaalsom is van wat je kunt doen of zijn. Op deze manier kun je beginnen te herkennen dat je manueel (hands-on) helingsvermogen hebt. Je kunt allerlei dingen in de lichamen van anderen veranderen, en ook in dat van je zelf.

- Access Body Process ZERO Zum of Trauma:

  Zero Sum of Trauma (wordt vertaald als ‘nul-som van trauma’), is een hands-on proces voor wanneer het lichaam getraumatiseerd is. Het maakt effect van cummulatief trauma op het lichaam ongedaan.

 

  Het Zero Sum of Trauma Process maakt datgene ongedaan wat het trauma op zijn plaats vastzet.

  Zero Sum of Trauma kan worden gebruikt in geval van onopgeloste pijn, of bewegingsbeperking bij iemand met een  voorgeschiedenis van trauma, met name herhaaldelijk trauma of letsel.

 

  Wat gebeurt er in het lichaam:

 Wat er lijkt te gebeuren is dat het lichaam zich na het trauma of letsel aanpast aan een nieuw niveau van pijn en  verminderde functie, alsof dat normaal is. Degene die dit soort activiteiten doen, hebben vaak de neiging om te wennen aan  dit niveau van pijn of verminderde functie. Ze gaan door met de activiteit, en voegen zo extra trauma toe aan het lichaam.  Alle soorten herhalende stress-stoornissen (repetitive stress disorders) vallen in deze categorie.

- Access Body Process Circuits (schakeling):

  Dit werkt voor dieren en personen die een vorm van lichamelijke trauma geleden hebben. Dit zijn processen die gebruikt  worden bij personen, om in relatie

  tot de fysieke gesteldheden of aandoeningen in het lichaam van de persoon te werken.

 

  Het zijn de neurologische, synaptische responssystemen, die fysiek in het lichaam zijn georienteerd, en ook door andere  dimensies, realiteiten en                        waarschijnlijk eveneens andere lichaamstypen heen zijn gesitueerd. Wij gaan dus opzoek naar al deze kortgesloten, open, gesloten, gekruiste, gebroken,          dichte (thevenized), en niet geactiveerde circuits.

 

  De  bedrading kruist en maakt kortsluiting en dat is het einde van dat circuit. Het is niet langer werkzaam.

 

  De open en gesloten circuits zijn de circuits die zouden moeten openen en sluiten, maar dat doen ze niet langer. Dan probeert je lichaam dat circuit om te          leiden in een andere richting, wat een overbelasting kan veroorzaken van delen van de lichaamscircuits, en dat veroorzaakt dan weer meer openingen en        kortsluitingen.

​Voor een behandeling ga je naar de Shop en daar kan je een behandeling bestellen en een dag en een datum aangeven. De dagen zijn woensdag, donderdag en de vrijdag. Deze behandeling kan niet op afstand en zal in de praktijk plaatsvinden.